KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Strona Facebook projektu:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091283744595

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553565465483

Nr projektu: 2022-1-PL-KA121-VET-000063232

Partnerzy:

WakeUp Projects- Magic Sinderella LDA

Miejsce odbywania mobilności: FARO, Portugalia

Czas trwania projektu: 15 miesięcy

Finansowanie: program Erasmus+

Opis:

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach otrzymanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027 przeprowadził wyjazd młodzieży naszej szkoły na praktyki zawodowe w firmach portugalskich.

Na dwutygodniowe praktyki w firmach portugalskich wyjechali uczniowie klas czwartych technikum, z klas o profilach: technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk i technik programista. Oprócz odbywania staży w firmach uczniowie zwiedzają okolice Algarve w ramach programu kulturowego.

Uczniom naszej szkoły towarzyszą nauczycielki- opiekunki grup: pani Anna Jarosińska i pani Bożena Legenc.

W ramach tego samego projektu nauczyciele naszej szkoły, to jest pan dyrektor Władysław Zaucha, pan Jacek Simlat, pan Tomasz Scendo i pan Gustaw Gromek odbywają tygodniowe programy typu: „Obserwacja pracy” podczas których obserwują pracę szkoły w Faro oraz firmy z branży technicznej, nawiązując nowe kontakty.

Cele projektu:

  1. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. (Wzrost wiedzy, umiejętności, i zmiana postawy w stosunku do nauczanego zawodu).
  2. Zwiększenie współpracy z instytucjami zagranicznymi oferującymi nowoczesne praktyki i kursy zawodowe w celu podniesienia atrakcyjności i wymiaru europejskiego szkoły.
  3. Podniesienie kompetencji językowych uczestników mobilności, uczniów i nauczycieli, w zakresie języka angielskiego i słownictwa zawodowego;
  4. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach;
  5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszymi możliwościami, z terenów wiejskich lub rodzin rozbitych.