KANDYDACI NA PRZEWODNICZĄCEGO SU ZSE

kadencja 2023/ 2024

(nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej)

  1. Cacek Magdalena kl. 2D
  2. Jagodziński Bartosz kl. 4C
  3. Kołodziej Bartłomiej kl. 3B
  4. Łaskawski Aleksander kl. 2B
  5. Stachowicz Oskar kl.4D
  6. Stępień Patrycja kl. 4C
  7. Szymkiewicz Jan kl. 4B

GŁOSOWANIE

od poniedziałku (02.10.) do piątku (06.10)!!!

Prawo do głosowania ma każdy uczeń „Elektryka”!!!

SU