Klasa 3F z wizytą w bibliotece naukowej

W dniu 05.12.2023 klasa 3F wraz z wychowawcą p. Sylwią Pawłowską i p. Pauliną Odomirską uczestniczyła w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez p. Annę Curyłło nauczyciela bibliotekarza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. 

Uczniowie dowiedzieli się, że Biblioteka istnieje od kwietnia 1945 r. i swoją działalnością obejmuje całe województwo świętokrzyskie. Zapewnia dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym, umożliwia dostęp do fachowej informacji bibliograficznej z różnych dziedzin wiedzy, zapewnia kompetentną obsługę przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bibliotekarską. Jest otwarta na działania innowacyjne. Kultywuje tradycję oraz propaguje najwyższe wartości moralne, etyczne, kulturalne. Współpracuje ze środowiskiem oświatowym, kulturalnym, samorządami całego regionu świętokrzyskiego. Uczniowie zapoznali się z ciekawą historią Biblioteki, zasadami wypożyczania książek, zbiorów audiowizualnych, pomocy metodycznych oraz z korzyści płynących z czytania książek. Mieli okazję zobaczyć udostępnione im na miejscu starodruki i dzieła dawnych epok. Poznali zasady dostępu do informacji i usług multimedialnych, zasady korzystania z informacji naukowej oraz możliwości i wsparcie jakie mogą otrzymać w przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych i do matury.