Konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 27 lutego 2024 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i naukowym patronatem Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie uczestniczyło ponad 50 uczniów z kilkudziesięciu szkół średnich z województwa świętokrzyskiego. Z Kielc zakwalifikowali się przedstawiciele tylko trzech szkół – Elektryka, VI LO i Mechanika.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Jest organizowany dla uczniów szkół technicznych i licealnych, które przystąpiły do programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu i konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. W roku szkolnym 2023/2024 do programu przystąpiło około 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. W szkołach przeprowadzone zostały eliminacje szkolne, w których uczestniczyło ponad 800 uczniów.

Naszą szkołę Zespół Szkół Elektrycznych w etapie regionalnym reprezentowali uczniowie z klasy 5B – Maksymilian Mazur i Bartosz Świtalski. Gratulujemy wyników.