Marzec miesiącem matematyki

Marzec zawiera ważne dla matematyków daty:

9 marca – Dzień Polskiej Statystyki

12 marca – Dzień Matematyki

14 marca – Światowy Dzień Liczby

Zapraszamy do wspólnego, aktywnego świętowania wszystkich uczniów i nauczycieli.

Będziemy nie tylko ćwiczyć szare komórki – poszerzymy również naszą wiedzę

na temat dokonań Polaków w różnych dziedzinach nauki.

„To święto jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców.

Praca naukowa nie jest i nigdy nie powinna być jedynie zawodem

– to jest misja.

Misją nauki, niezależnie od obszaru badań,

jest poszerzenie granic horyzontu wiedzy

oraz stawianie nowych pytań,

które umożliwiają szersze widzenie otaczającego nas świata.”

prof. I. Święcicka Uniwersytet w Białymstoku

Wszyscy uczniowie i nauczyciele Elektryka zostali zaproszeni do rozwiązania krzyżówki popularyzującej polskich naukowców i ich osiągnięcia.

I.Kłos, K. Janicka, I. Kubicz