Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową

Strona projektu: https://pzcs.eu

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA202-050924

Partnerzy:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
  2. IBD Solutions Limited, Portsmouth, Wielka Brytania;
  3. Szkoła Salezjańska Santisima Trinidad, Sewilla, Hiszpania;
  4. CINEL, Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, Lizbona, Portugalia .

Czas trwania: 36 miesięcy

Finansowanie: program Erasmus+

Opis:

Projekt współpracy partnerskiej: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową” koordynowany przez: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach we współpracy ze szkołami: Colegio Salesiano Santísima Trinidad z Sewilli w Hiszpanii i CINEL – Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação z Lizbony w Portugalii oraz z firmą szkoleniową IBD Solutions Limited z Portsmouth w Anglii, realizowany był w ramach programu Erasmus+, Akcja KA202: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Projekt skończył się 31.08 2021r.

Celem projektu było rozwinięcie współpracy ze szkołami zawodowymi w Hiszpanii i Portugalii, w celu wymiany doświadczeń oraz metod nauczania przedmiotów zawodowych oraz współpracy w dziedzinie staży zawodowych dla uczniów naszej szkoły i uczniów szkół partnerskich.

Partnerstwo szkół rozwijane było poprzez warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych, we wszystkich instytucjach partnerskich, gdzie mieli oni okazję obserwować lekcje prowadzone przez ich zagranicznych kolegów, doskonalić własne umiejętności oraz prezentować własne pomysły.

W tym celu stworzono platformę internetową: https://pzcs.eu na której nauczyciele przedmiotów zawodowych z w/w szkół dzielili się doświadczeniami z pracy nauczycielskiej.

Projekt zakładał zarówno rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami edukacyjnymi jak i doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. Szkolenie z języka angielskiego dla 12 nauczycieli z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach odbyło się w Portsmouth w Anglii w lutym 2019 i 2020.

Poza nauczycielami zawodu grupę docelową stanowili też uczniowie wymienionych szkół, których kilkuosobowe delegacje brały udział w lekcjach prowadzonych w szkołach partnerskich. Uczniowie ci zamieścili swoje obserwacje i wrażenia z pobytu na blogu powstałej platformy internetowej, przez co ich głos, jako najważniejszej grupy docelowej w podnoszeniu jakości pracy szkoły, był również obecny.