Międzyszkolny konkurs ekologiczny

22 kwietnia 2022 roku, w naszej szkole odbyło się podsumowanie I Konkursu Międzyszkolnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych zawodowych miasta Kielce pod hasłem „ Ja i Ekologia”

W konkursie wzięło udział sześć drużyn dwuosobowych z trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Informatycznych i Zespołu Szkół Elektrycznych. Konkurs swoim patronatem objęli Prezydent Miasta Kielce, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy ekologicznej, w którym między innymi rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt oraz wskazywali prawidłowe odpowiedzi dotyczące znajomości ochrony przyrody i środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego. Poziom wiedzy był wyrównany, jednak najwięcej punktów otrzymała drużyna z naszej szkoły: Krzysztof Grabalski i Aleksander Ziembicki, drugie miejsce zajęli Kacper Cedro i Konrad Banakiewicz, a trzecie uczennice z Zespołu Szkół Mechanicznych Wiktoria Posiadło i Nikola Kubicka. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdobytej wiedzy i zainteresowań dotyczących ochrony środowiska. Zadania konkursowe przygotowała Pani Wiktoria Chrzanowska – pracownik Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz poszerzyła uczestnikom konkursu wiedzę na temat form ochrony przyrody oraz działalności Parków Krajobrazowych.

Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami oraz dyplomami. Dziękujemy nauczycielom przedmiotów przyrodniczych za zachęcenie młodych ludzi do sprawdzenia i poszerzenia wiedzy ekologicznej , często jej brak skutkuje przykrymi konsekwencjami dla otoczenia. Ziemię mamy jedną, trzeba umieć ją szanować i chronić.