Międzyszkolny konkurs ortograficzny

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do współorganizacji i uczestnictwa w XXV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się 16.03.2023r. o godz. 10.00 w świetlicy Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8. W tym samym dniu nastąpi ogłoszenie wyników.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Podobnie jak w latach poprzednich, zmagania ortograficzne mają mobilizować młodzież do pracy nad doskonaleniem umiejętności poprawnego pisania.

Każda szkoła , bez względu na to, czy jej nauczyciele są organizatorami Konkursu , czy też nie, może zgłosić do potyczek ortograficznych trzech uczniów. W finale nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji Konkursu.

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać drogą listową na adres szkoły z dopiskiem „Konkurs Ortograficzny” , drogą internetową: sekretariat@zse-kielce.edu.pl lub za pomocą telefonu/faksu. Telefon 413680570.

Organizatorzy konkursu : poloniści Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Regulamin Konkursu

Eliminacje klasowe:

a/ Poza indywidualnie przygotowanymi ćwiczeniami ortograficznymi,

nauczyciel wprowadza w każdej klasie trzy dyktanda dziesięciominutowe.

Oceniane są one w postaci punktów karnych.

b/ We wszystkich klasach przeprowadzone jest dyktando półgodzinne.

Oceniane podobnie jak poprzednie.

Trzy osoby w każdej klasie , o najmniejszej ilości punktów karnych ze wszystkich dyktand, przechodzą do etapu międzyszkolnego.

Etap międzyszkolny:

a/ Sumuje się ilość punktów otrzymanych przez uczniów każdej klasy.

Porównuje się wyniki z tego samego poziomu. Porównuje się także ilość punktów u indywidualnych uczniów.

Etap międzyszkolny (Finał)

Dyktando (30-40 minut) dla najlepszych uczniów ze zgłoszonych do konkursów szkół. Przewidywany termin tej części zawodów marzec (bieżący rok szkolny).

Szkoły zgłaszają do trzech kandydatów, którzy nie są laureatami z lat poprzednich.

Dla laureatów tego etapu organizatorzy konkursu przygotowują nagrody rzeczowe.