Miejski konkurs Języka Angielskiego „EnVet” i nasze sukcesy

11 grudnia 2023 roku odbył się „EnVet” III Miejski Konkurs Języka Angielskiego z elementami Języka Angielskiego Zawodowego, którego laureatami zostali:

I miejsce –  Rafał Karwat i Oskar Kalisz, klasa 3D

II miejsce – Jakub Kundera i Bartosz Błaszczyk, klasa 5D

Konkurs składał się z testu leksykalno-gramatycznego z elementami języka zawodowego oraz zadania, w którym uczestnicy w dwuosobowych zespołach mieli opisać swoją wizję i plan działania firmy związanej ze zdobytymi kwalifikacjami w zawodzie. Praca miała być napisana przy użyciu języka angielskiego zawodowego na bazie Business Model Canvas.

https://sodmidn.kielce.eu/node/1975

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.