MŁODZI GŁOSUJĄ” w ZSE

Z inicjatywy SU rozpoczynamy w „Elektryku” realizację projektu edukacyjnego pn. “Młodzi Głosują”. Organizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a głównym celem- rozwijanie świadomości obywatelskiej młodych ludzi i zachęcanie do aktywnego udziału w życiu publicznym.

W ramach projektu, w najbliższy wtorek -10 października organizujemy w ZSE symulację wyborów parlamentarnych.

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 9.00 do 16.00, na korytarzu, na 1 piętrze. Uczniowie mogą głosować podczas przerw, “okienek”, przed lub po swoich lekcjach.

W tych wyborach każdy uczeń naszej szkoły ma prawo do głosowania,  jedyny warunek to ważny dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

Akcja ma charakter wyłącznie edukacyjny i obywatelski, z zachowaniem zasady neutralności politycznej – nie zamierzamy prowadzić agitacji politycznej. Symulacja wyborów szkolnych ma za zadanie pokazać uczniom, jak wyglądają prawdziwe wybory, i zachęcić do udziału w nich w przyszłości. 

Mamy nadzieję, że będzie to swoista lekcja demokracji,  która przekona młodzież, że warto korzystać ze swoich praw, także wyborczych.

Oficjalne wyniki szkolnego głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości dopiero po wyborach ogólnopolskich, czyli po 15 X.