Nasi uczniowie na praktykach w Portugalii

W ramach projektu nr 2022-1-PL-KA121-VET-000063232 programu Erasmus+ grupa uczniów z klas
czwartych naszego technikum odbywa praktyki zawodowe na południu Portugalii, w miejscowości
Faro.
Na dwu tygodniowe praktyki do Faro wyjechało nas 7 osób z pięciu profili technicznych; to jest
technik elektronik, technik elektryk, technik programista, technik automatyk i technik informatyk.
Wyjazd nie opierał się jedynie na praktykach ale także na zwiedzaniu i poznaniu kultury miasta Faro.
W naszej wyprawie zwiedzania świata towarzyszyli nam nasi opiekunowie pan dyrektor Władysław
Zaucha i pani Bożena Legenc.