„Nie bądź obojętny. 80 rocznica powstania w getcie warszawskim”

W dniu 19 kwietnia ruszyła 11. Edycja akcji Żonkile, upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Klasa 1 A wzięła udział w lekcji na temat pamięci o bojowcach i ludności cywilnej z 1943 roku. Celem zajęć było poznanie historii powstania w getcie warszawskim widzianej oczami jej świadka Marka Edelmana, przedstawionej w reportażu „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Na motywach książki Hanny Krall, Muzeum Historii Żydów Polskich stworzyło poruszającą animację dla uczniów. Narracja w filmie toczy się w trzech płaszczyznach czasowych – w okresie II wojny światowej, gdzie poznajemy losy młodego Edelmana – gońca szpitalnego, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim, w latach 60 XX wieku, kiedy rozwija się jego kariera lekarska w Łodzi i wreszcie w latach 70 XX wieku – w czasie rozmów pomiędzy bohaterem a Hanną Krall opisanych w reportażu. Uczniowie
wysłuchali również krótkiego reportażu Anny Bikont pt.: „Miłość w getcie”. Tekst przybliża postać Ireny Sendlerowej i jej relacji z Adamem Celnikierem, młodym żydowskim prawnikiem, który w czasie okupacji znalazł się za murami warszawskiego getta. Na koniec lekcji wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Mazurowi za możliwość przeprowadzenia lekcji edukacyjnej „Żonkile” w jego klasie.

Paulina Odomirska