Nasi uczniowie na praktykach w Portugalii

W ramach projektu nr 2022-1-PL-KA121-VET-000063232 programu Erasmus+ grupa uczniów z klasczwartych naszego technikum odbywa praktyki zawodowe na południu Portugalii, w miejscowościFaro.Na dwu tygodniowe praktyki do Faro wyjechało nas 7 osób z pięciu profili technicznych; to jesttechnik elektronik, technik elektryk, technik programista, technik automatyk i technik informatyk.Wyjazd nie opierał się jedynie na praktykach ale także na […]

Czytaj dalej


Polibus nauka na kołach

W czwartek ZSE w Kielcach uczestniczył w wykładach z matematyki prowadzonych przez dr Andrzeja Lenarcika w ramach współpracy Politechniki ze szkołami ponadpodstawowymi – Matematyka i fizyka dla maturzystów z projektu Polibus. Zostały zgłoszone trzy klasy maturalne – 5A, 5D i 5E do udziału w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i fizyki w ramach projektu „Polibus nauka na kołach” […]

Czytaj dalej


Wycieczka do Wiślicy klas 3F i 3G

Uczniowie klasy 3F i 3G wraz ze swoimi wychowawcami p. Sylwią Pawłowską i p. Iwoną Kłos oraz p. Ewą Kowalczyk i p. Urszulą Orkisz-Wiącek w ramach jesiennej wycieczki integracyjno-kulturalnej zwiedzali zabytki Wiślicy. Oglądaliśmy niezwykle interesującą multimedialną ekspozycję ukazującą historię Wiślicy w Muzeum Archeologicznym. Zwiedziliśmy też Kolegiatę Narodzenia NMP ufundowaną przez króla Kazimierza Wielkiego oraz Dom Długosza. […]

Czytaj dalej


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W “ELEKTRYKU”

W piątek, 10 listopada odbyły się w ZSE  uroczyste obchody 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach “Rozśpiewanej lekcji” uczniowie wraz z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły uczcili pamięć o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wpisując się w akcję „Szkoła do hymnu” dokładnie o godzinie 11.11 odśpiewano “Mazurka Dąbrowskiego”. Nie zabrakło pieśni […]

Czytaj dalej


MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KIELCE- CZAS NA WYBORY

Młodzieżowa Rada Miasta stanowi apolityczną reprezentację uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych, nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Celem MRM jest rozwijanie idei samorządności i  aktywności młodych ludzi. Jednym z zadań statutowych jest możliwość przedstawiania opinii w sprawach dotyczących młodzieży, wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Kielce.  Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta […]

Czytaj dalej