Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych

Tytuł projektu: „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych””

Strona Facebook projektu: https://www.facebook.com/Elektryk-na-Erasmusie-2022-103645148978402/

Nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000016369

Partnerzy:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
  2. Instytucja szkoleniowo-doradcza EUROMIND, Sewilla, Hiszpania;
  3. Firma Dronetools S.L, Gelves/Sewilla, Hiszpania
  4. Firma Gunstar Studio S.L., Sewilla, Hiszpania;

Czas trwania: 12 miesięcy

Finansowanie: program Erasmus+

Opis:

Zespół Szkół Elektrycznych obecnie przeprowadza projekt zagranicznych praktyk uczniowskich w formie kursów szkoleniowych wykraczających poza podstawę programową. Głównym partnerem zagranicznym jest instytucja pośrednicząca Euromind z Sewilli w .Hiszpanii. Instytucja ta organizuje szkolenia dla uczniów w firmach hiszpańskich według następujących programów:

– Firma Dronetools S.L.z Gelves/Sewilla w/g programu “Konstrukcja i programowanie dronów” na stanowisku: praktykant programista elektroniki

– Gunstar Studio S.L. w/g programu: “Projektowanie gier komputerowych” na stanowisku: praktykant programista.

Każdorazowo na praktyki wyjedzie wyjedzie 15 uczniów i 2 opiekunów. Przez wyjazdem uczniowie odbędą szkolenia z języka angielskiego zawodowego i kulturowe/BHP przygotowujące do wyjazdu. Odbędą się dwie wizyty: wizyta przygotowawcza i wizyta monitorująca.

Cele projektu:

1. Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach poparte międzynarodowymi certyfikatami ukończenia praktyk zawodowych a przez to zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.

2. Podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem

angielskim zawodowym i językiem hiszpańskim podstawowym. Uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość zweryfikowania dotychczas nabytych umiejętności językowych w warunkach pozaszkolnych i dodatkowo w obcym kraju.

3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ze środowisk

nieuprzywilejowanych w celu zapobiegania wykluczenia społecznego.

4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym- zwiększenie naboru jakościowego do szkoły. Zespół Szkół Elektrycznych chce być postrzegany jako szkoła dbająca o każdego ucznia i oferująca naukę (w tym praktyki zawodowe) na poziomie europejskim.

Rezultaty:

Poprzez organizowanie praktyk międzynarodowych, zwłaszcza takich, które dotyczą kształcenia zawodowego wykraczającego poza podstawę programową nauczania, uczniowie ZSE mogą nabyć nowe umiejętności przydatne na rynku pracy, ale niekoniecznie nauczane na regularnych lekcjach w szkole. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą wiedzę, międzynarodowe doświadczenie, podniosą swoje umiejętności językowe zwłaszcza te, dotyczące języka angielskiego zawodowego oraz uzyskają dokumenty, które będą liczyć się na międzynarodowym rynku pracy

Zespół Szkół Elektrycznych udzieli szczególnego wsparcia uczniom zagrożonym wykluczeniem, tak, aby wyrównać ich szanse edukacyjne. Organizując praktyki zagraniczne szkoła nasza podniesie swoją renomę w regionie jako szkoła otwarta nowinki technologiczne oraz oferująca uczniom nauczanie na poziomie europejskim.

Wizyta Monitorująca

W dniach od 03.04.2022 do 04.04.2022 odbyła się wizyta monitorująca projektu programu Erasmus+ p.t.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych” nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000016369
Pan dyrektor szkoły Władysław Zaucha oraz pani Bożena Legenc, koordynatorka projektu, odwiedzili młodzież naszej szkoły w miejscu zamieszkania w Sevilli, Hiszpania, przeprowadzając rozmowy z uczestnikamii wyjazdu. Następnego dnia złożono wizytę w firmie Dronetools S.L. w Gelves/Sewilla gdzie monitorowano prawidłową realizację szkolenia z budowy dronów dla uczniów naszej szkoły. Ostatnim etapem wizyty były rozmowy w firmie pośredniczącej Euromind odnośnie realizacji pobytu kolejnej grupy uczniów.
Wizyta monitorująca w Hiszpani była bardzo owocna, stwierdzono prawidłowy przebieg realizacji mobilności. Uczestnikom wyjazdu, młodzieży z naszej szkoły życzymy zdobycia wiedzy przydatnej w ich przyszłym zawodzie i niezapomnianych wspomnień.

 

Regulamin dla II tury

Załącznik do deklaracji naboru