Podsumowanie miesiąca matematyki

Skończył się marzec – Miesiąc Matematyki – pora na podsumowanie. W piątek 19 kwietnia Pan Dyrektor Władysław Zaucha wraz z nauczycielkami matematyki: Iwoną Kłos i Izabelą Kubicz wręczyli nagrody laureatom szkolnych konkursów matematycznych.

Nagrody książkowe i dyplomy za najciekawsze zdjęcia w konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie Elektryka” otrzymali:

I miejsce: Jakub Tobera – klasa 2H
II miejsce: Kacper Soczumski – klasa 4B
III miejsce: Krzysztof Kopyciński – klasa 2H.

Dodatkowo wyróżnione zostały prace Bartosza Rudzińskiego i Jana Siedlarza.
Nagrodzone fotografie można obejrzeć na matematycznym holu II piętra.

W projekcie „Śpiewająca matematyka” dyplomy przyznano uczniom klasy 2H:

K. Kopycińskiemu, A. Stróżyckiemu i M. Drogoszowi.

Rozstrzygnięty został również konkurs matematyczny dla klas pierwszych

Mistrz rachunków”.

Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce: Błażej Kwiecień – klsa 1C
II miejsce: Sebastian Bugajski – klasa 1H
i Mateusz Dziekan – klasa 1D
III miejsce: Piotr Synowiec – klasa 1C

Klasyfikacja zespołowa:
I miejsce – klasa 1C: B. Kwiecień, P. Synowiec, K. Siuda
II miejsce – klasa 1H: s. Bugajski, T. Gałuszka, J. Ślusarczyk
III miejsce – klasa 1D: M. dziekan, D. Strzelecki, M. Kiełbus

Pan Dyrektor wręczył zwycięskiej drużynie klasy 1C przechodni puchar pełen cukierków.

Matematyka może być słodka – jeśli się ją polubi!