“Pola Nadziei” 2021/2022

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.

1.10 2021r. nasi wolontariusze wzięli  udział  w uroczystościach inaugurujących kampanię ,,Pola Nadziei ’’ 2021/2022. Uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez bpa Mariana Florczyka. Opiekunowie koła pani Iwona Wójcik i pani Jolanta Rzepa zasadziły  żonkile na rabacie symbolizującej Pola Nadziei .