Samorząd uczniowski – kadencja 2022/ 2023 – wyniki wyborów

W okresie od 3 do 7 października odbyły się w szkole wybory przewodniczącego SU.

W wyborach zagłosowało w sumie 763 uczniów. Spośród 4 kandydatów, najwięcej głosów uzyskał Dominik Gawęcki z kl. 4D , w związku ztymobejmuje on funkcję przewodniczącego SU.

Jego zastępcami zostali: Jan Szymkiewicz z kl. 3B oraz Patrycja Stępień z kl. 3C

(w głosowaniu zajęli kolejno drugie i trzecie miejsce).

Wszyscy uczniowie kandydujący w wyborach tworzą Radę SU, z przewodniczącym na czele.

Regulamin SU dopuszcza możliwość udziału w pracach Rady osób doraźnie wspierających poszczególne działania, a więc zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!!!

Szczegółowe wyniki głosowania poniżej:


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W WYBORACH!!!!

GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW!!!!
SU 🙂