Szkolny Konkurs z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

W grudniu odbył się Szkolny Konkurs z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych . Wzięło w nim udział 36 uczniów z klas II-IV.  Uczestnicy mieli za zadanie wykonać test dotyczący wiadomości o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pytania odnosiły się do różnych dziedzin z zakresu wiedzy wymienionych krajów anglojęzycznych, np. historii, tradycji, geografii, ustroju politycznego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz  gratulujemy zwycięzcom:

I miejsce: Michał Kanios, klasa 3D

II miejsce: Jakub Kundera, klasa 4D

III miejsce: Jakub Gos, klasa 4C

Organizatorzy

Izabela Cedro, Bożena Legenc i Ewelina Klimkowska-Kalwat.