Uwaga Internat – zmiana opłaty za zakwaterowanie za luty 2022 roku

Decyzją, ministra edukacji Przemysława Czarnka, przyspieszona została  nauka stacjonarna. Do szkół i do internatu wracamy 21 lutego 2022 roku.

W związku z tym traci ważność zarządzenie dyrektora ZSE z dnia 27 stycznia 2022 roku, dotyczące zniesienia opłat za żywienie i mieszkanie w internacie ZSE w czasie nauki zdalnej.

Za luty trzeba będzie wnieść opłatę za mieszkanie w wysokości połowy stawki (tj. 50 lub 75 zł), stawka żywieniowa nie ulega zmianie (16 zł za dzień).

Internat czynny będzie od niedzieli 20 lutego 2022 roku (od godziny 16:00)

 Agnieszka Krakowiak