W ZSE mamy laureata II Edycji Konkursu Informatycznego „BÓBR-MAP” !!!

Uczeń naszej szkoły Krystian Robak otrzymał tytuł laureata III miejsca w II Edycji Konkursu Informatycznego „BÓBR-MAP” w roku szkolnym 2021/2022.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz współpraca popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Krystian, jako laureat będzie uczestniczył w  projekcie MAP (Mistrzowie Algorytmiki i Programowania), ważnej części Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 https://map.org.pl. Udział ten będzie realizowany w ramach kółek projektu lub na obozie naukowo-treningowy projektu MAP, który odbędzie się nie później niż w marcu 2022.

Sam konkurs, jak i udział w projekcie MAP, stanowią świetną okazję do uzupełnienia i rozwoju wiedzy oraz umiejętności informatycznych z perspektywy zdawania matury z informatyki i wyboru dalszego kształcenia na studiach o specjalnościach informatycznych.