Warsztaty terenowe – „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”

Nasza szkoła brała udział w realizacji projektu Ligi Ochrony Przyrody „Mała retencja – więcej wody
dla przyrody”
. W czerwcu 2021r. zostały przeprowadzone przez p. Katarzynę Ciszewską lekcje w kl.
1a, 2g, 4h/4i, które miały na celu przybliżyć uczniom sprawę małej retencji jako sposobu
przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce. Natomiast 15 września 2021r. kl. 2a pod
opieką p. Katarzyny Ciszewskiej i Urszuli Orkisz – Wiącek, uczestniczyła w warsztatach terenowych
w rezerwacie przyrody „Białe Ługi” i Niwki Daleszyckie. Młodzi ludzie zapoznali się z roślinnością i
zwierzętami tam żyjącymi, wypełniali karty pracy. Na zakończenie zajęć odbyło się wspólne ognisko.