Współpraca z firmą STOKOTA

Współpraca pomiędzy ZSE a firmą STOKOTA z roku na rok kwitnie. W tym roku firma doposażyła szkołę w osprzęt elektryczny konieczny do wykonania instalacji elektrycznej w sali 21w. Przekazania osprzętu dokonał Pan Dyrektor zakładu STOKOTA Marcin Pyszno.

Nie sposób w tym miejscu również wspomnieć że porozumienie obejmuje również udział naszych uczniów w praktykach oraz stażach w firmie STOKOTA.

  W okresie wakacyjnym uczniowie naszej szkoły skorzystali z płatnych staży zawodowych. Natomiast w październiku grupa uczniów z klas trzecich odbyła miesięczne praktyki zawodowe. Uczniowie naszej szkoły poznali zasady funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, jakim niewątpliwie jest STOKOTA oraz nabyli umiejętności związane z  wybranym przez siebie zawodem.