WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU – WYNIKI


Przez cały ubiegły tydzień, od 2 do 6 października, odbywały się w szkole wybory do SU. 
Czas na wyniki-  łącznie oddano 784 głosy, w tym 8 nieważnych. 
Spośród 7 kandydatów, najwięcej, bo aż 341 głosów, uzyskał  Bartosz Jagodziński z kl. 4C.
Obejmuje on funkcję przewodniczącego SU w kadencji 2023/ 2024. Jego zastępcą
zostaje Aleksander Łaskawski z kl. 2B, który zajął 2 miejsce, zdobywając 154 głosy.
GRATULACJE!!!
Wszyscy uczestniczący w wyborach kandydaci tworzą Radę SU ZSE, z przewodniczącym na
czele.
Zgodnie z Regulaminem SU, dopuszcza się możliwość udziału w pracach Rady SU osób
doraźnie wspierających poszczególne działania.
Zatem zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!!!
Dziękujemy kandydatom oraz wszystkim uczniom, którzy oddali swój głos w wyborach.
Serdeczne podziękowania dla nauczycieli za wyrozumiałość i za pomoc w
przeprowadzeniu wyborów.
Opiekunowie SU
Szczegółowe informacje o wynikach wyborów w tabeli.