Wycieczka do Michniowa i Ciekot

W dniu 25 kwietnia klasy: 4A i 3G pod opieką wychowawców: K. Ciszewskiej i I. Kłos oraz p. T. Dymek i D. Adamczyk pojechały na wycieczkę do Michniowa i Ciekot. Zwiedzając Muzeum Martyrologii Wsi Polskich uczniowie zapoznali się m. in. z tragiczną, wojenną historią Michniowa i jej mieszkańców. Dodatkowo obie klasy uczestniczyły w warsztatach realizowanych w ramach projektu: „ Wojna oczami dziecka”. W trakcie zajęć korzystali z różnych źródeł informacji, samodzielnie oceniając ich wartość historyczną. Były wśród nich : rysunki dzieci, fotografie, filmy.

Drugim punktem wycieczki były Ciekoty. Uczniowie zwiedzili zrekonstruowany drewniany dworek, w jakim Stefan Żeromski spędził dzieciństwo. Zapoznali się z codziennym życiem rodziny Żeromskich, ich zainteresowaniami, pasjami. Słoneczna, wiosenna pogoda umożliwiła krótki odpoczynek nad zalewem w Ciekotach.