Wycieczka klas 5 po Ponidziu

Odwiedziliśmy Pińczów, Wiślicę i Chmielnik. W Pińczowie zobaczyliśmy Drukarnię Ariańską, Kościół o. Reformatów i podziwialiśmy panoramę Pińczowa z Góry Klasztornej. W Wiślicy szukaliśmy początków chrześcijaństwa na polskiej ziemi. Obejrzeliśmy niezwykłą wystawę prezentującą historię Wiślicy w Muzeum Archeologicznym i spotkaliśmy niezwykłego ks. Andrzeja, który opowiedział o kolegiacie z figurą Matki Bożej Uśmiechniętej i Domu Długosza. Ostatnim etapem wycieczki przez wieki była dawna synagoga w Chmielniku.