Wycieczka klasy 2B

W dniu 15 września 2023r. klasa 2B pod opieką nauczycielek Hanny Rudzisz-Lis i Agnieszki
Marciniewskiej uczestniczyła w projekcji filmu „Raport Pileckiego” oraz warsztatach wokół wystawy
„Byliśmy sąsiadami” na Placu Artystów prowadzonych przez pracownika Stowarzyszenia Jana
Karskiego w Kielcach. Była to cenna lekcja historyczno-patriotyczna dotycząca postaw ludzkich w
obliczu wojny i prześladowań. Poznaliśmy człowieka, patriotę wiernego swoim wartościom i
przysiędze złożonej Wolnej Polsce, który pozostał rozdarty między powinnościami wobec ojczyzny i
rodziny. Odważnego żołnierza, a zarazem czułego ojca i męża, który stanął w obliczu tragicznych
dylematów moralnych. Jego postać pozostanie na zawsze w naszej kulturze symbolem miłości,
bohaterstwa i niezłomnej walki o prawdę.