Wycieczka – Ponidzie

Ponidzie to nie tylko niewiarygodne widoki, to także podróż przez wieki i religie. Uczniowie klasy 4C i 4E ze swoimi wychowawcami p. Barbarą Kopacz i p. Danielem Wicherskim oraz p. Pauliną Odomirską i Sławomirem Mazurem zwiedzali Pińczów, gdzie oglądaliśmy panoramę miasta z Góry klasztornej, byliśmy też w klasztorze ojców reformatów. W Wiślicy oglądaliśmy niezwykłą, multimedialną ekspozycję ukazującą historię tej ziemi w Muzeum Archeologicznym. Zwiedzaliśmy też kolegiatę ufundowaną przez króla Kazimierza Wielkiego oraz Dom Długosza. Ostatnim etapem był Chmielnik i wystawa ukazującą kulturę i religię narodu żydowskiego 

#sztetlchmielnik #zsekielce #myzsekielce #elektyryk_kielce #muzeumnarodowekielce #pińczów