Zajęcia w siedzibie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych


Dn. 07.12.2023r., uczniowie kl. 4a pod opieką p. Katarzyna Ciszewskiej i p. Urszuli Orkisz-Wiącek, odwiedzili siedzibę Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Parki krajobrazowe obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.

Warsztaty z form ochrony przyrody przeprowadziła p. Eliza Hłasko – pracownik parków. W czasie zajęć uczniowie poznali lokalizację 9 parków krajobrazowych położonych w granicach województwa świętokrzyskiego, ich funkcje w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Mieli też do wykonania kilka zadań, z którymi świetnie sobie poradzili. Zajęcia wpisały się w realizację podstawy programowej z biologii i geografii.