“Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”

W kieleckim ośrodku wystawienniczym Targi Kielce S.A. odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, z udziałem nauczycieli oraz uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych, przebiegające pod hasłem “Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”.

Zespół Szkół Elektrycznych reprezentowała klasa 2F wraz z wychowawcą panią Sylwią Pawłowską.

W konferencji uczestniczyli Marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz sekretarz województwa Mariusz Bodo. W gronie gości wydarzenia byli także m.in. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, senator RP Krzysztof Słoń, Zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Celem spotkania było doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dwustu świętokrzyskich uczniów i stu nauczycieli szkół ponadpodstawowych i ma wzmocnić edukację w zakresie przedsiębiorczości👍

więcej informacji 👇👇👇

https://www.swietokrzyskie.pro/see7

Konferencję rozpoczął wykład prof. Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nt. „Jak efektywnie rozwijać potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości młodych Polaków – fakty, dowody, szanse i wyzwania”. W trakcie spotkania odbyły się trzy panele z udziałem świętokrzyskich przedsiębiorców. Uczniowie rozmawiali z biznesmenami o czynnikach warunkujących rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, umiejętnościach niezbędnych, aby być przedsiębiorczym. Wspólnie zastanawiali się także, co zrobić, aby zatrzymać młode i aktywne osoby w naszym regionie.

Konferencję zorganizowały 👉Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach działające w Konsorcjum Publicznych Wojewódzkich Placówek Doskonalenia – ŚCDN, 👉Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 👉 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 👉 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza.