• Slider_szkola

Spis treści

KONSULTACJE

Z bibliografii załącznikowej dla klas maturalnych odbywają się w każdy wtorek w bibliotece szkolnej w godzinach 15.30-16.30.

Zaprasza bibliotekarz Dorota Lubczyńska

KONKURSY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

 • Z komputerem na ty
 • Jestem użytkownikiem informacji
 • Gazetka szkolna - forum kulturalno-informacyjne życia szkoły
 • Logo biblioteki - dlaczego nie?

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie w godzinach:
  poniedziałek - czwartek 7.30 - 16.00
  i piątek 7.30 - 15.00
 • Z pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
 • Uczeń odpowiada za zniszczenie, poplamienia lub uszkodzenie książki, czasopisma lub płyty CD-ROM.
 • Zabrania się uczniom gry w karty w bibliotece szkolnej.
 • Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, wszystkie wypożyczone z biblioteki, książki, czasopisma i płyty CD-ROM powinny być zwrócone.

WYPOŻYCZENIA

 • Czytelnik może wypożyczać książki, czasopisma i płyty CD-rom wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 30dni.
 • Czasopisma i płyty CD-ROM prenumerowane przez bibliotekę można wypożyczać na okres 4 dni.
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni biblioteki.

POSZANOWANIE KSIĄŻKI

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubione lub zniszczone książki lub dostarczyć pozycję wskazana przez pracownika biblioteki:

 • za zagubiona książkę czytelnik oddaje 2 inne pozycje wskazane przez pracownika biblioteki
 • za zagubione czasopisma i płyty DC-ROM czytelnik oddaje inne pozycje wskazane przez pracownika biblioteki

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi utratą prawa do korzystania z biblioteki

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 • Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 • Komputer w pracowni jest narzędziem dostępu do źródeł informacji niezbędnych w procesie edukacyjnym i samokształceniowym.
 • Uczeń może skorzystać na miejscu z multimedialnych nośników informacji dostępnych w bibliotece.
 • Praca przy komputerze rozpoczyna sie od przekazania nauczycielowi-bibliotekarzowi legitymacji szkolnej ucznia, który otrzymuje numer stanowiska przy którym ma pracować.
 • Jednorazowo można korzystać z komputera maksymalnie 1 godz.
 • Przy jednym komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 • Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe i za wyrządzone w nim szkody.
 • NIE WOLNO !!!

zmieniać ustawień,
wgrywać własnych programów,
kasować zainstalowanych oraz
dokonywać zmian technicznych w sprzęcie komputerowym.

 • W PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ OBOWIĄZUJE CISZA, ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW ORAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z pracowni.

 

Dodatkowe informacje