Biblioteka

„W naszej szkole na samym dole

jest takie miejsce, gdzie warto chodzić.

Jest tam cicho, spokojnie i przytulnie.

To miejsce jest cudowne,

bo są tu książki okazałe.

Więc głowa do góry kolego!

Idź i wypożyczaj na całego”.

Nasza Biblioteka to miejsce niezwykłe… To „Serce Szkoły”. Bogaty księgozbiór, różnorodne źródła wiedzy, kreują Bibliotekę na prawdziwe Szkolne Centrum Informacji. Chętnie gościmy w Naszych progach czytelników i poszukiwaczy informacji w każdym wieku: Uczniów, Nauczycieli, a także Rodziców – w Bibliotece tętni życie kulturalne i artystyczne: organizowane są liczne konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, itd., wzrok przyciągają barwne dekoracje i wspaniałe wystawy informacyjne, nauczyciele – bibliotekarze prowadzą zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej,
promują literaturę dla młodzieży.

Regulamin biblioteki:

$1
Zasady przybywania w bibliotece

  • Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
  • W bibliotece może przebywać jednocześnie 3 uczniów z zachowaniem bezpiecznej odległości, min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  • Uczeń przy wejściu w bibliotece powinien zdezynfekować ręce.
  • Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust – czytelnicy bez maseczek nie będą obsługiwani.

 $2
Zasady wypożyczania książek

  • Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osoby z wyraźnymi objawami infekcji dróg oddechowych, w takim przypadku zalecamy odłożenie wizyty do czasu całkowitego powrotu do zdrowia.
  • Bezpośrednio przy stanowisku bibliotekarskim może przebywać tylko 1 osoba, pozostali czekają z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
  • W związku z wprowadzonymi ograniczeniami biblioteka zwiększa limit jednorazowo wypożyczanych książek do 4.

 $3
Zasady zwrotu książek

  • Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które wskaże bibliotekarz.
  • Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
  • Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania, po tym okresie można je włączyć do użytkowania, w dalszym ciągu jednak przy kontakcie z nimi należy stosować rękawiczki.

Godziny pracy Biblioteki Szkolnej:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 – 17:45

7:30 – 17:45

7:30 – 17:45

7:30 – 17:45

7:30 – 17:45

Gorąco zapraszamy

 Anna Durlik (nauczyciel – bibliotekarz),

Paulina Odomirska (nauczyciel – bibliotekarz)