Erasmus+

Tytuł projektu: "Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych"
Tytuł projektu: "Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową"
Tytuł projektu: "Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka"
Tytuł projektu: "Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach"
Tytuł projektu: "Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach"

Aktualności ERASMUS