Część warsztatowa ZSE

Najważniejsze zadania

W części warsztatowej ZSE realizowana jest przede wszystkim praktyczna nauka zawodu, jako element procesu kształcenia zawodowego. Są tu wykonywane przez uczniów ćwiczenia praktyczne, a przede wszystkim montaż obwodów oraz instalacji elektrycznych, elektronicznych i energetycznych oraz układów sterowania automatyki przemysłowej.

Celem praktycznej nauki zawodu jest:

 • przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonej
  w charakterystyce zawodowej programu nauczania,
 • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jak i gdzie prowadzimy zajęcia?

Zajęcia w tej części Szkoły są prowadzone w przyjaźnie urządzonych pracowniach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe. Są to:
» sześć pracowni dla zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik,

» trzy pracownie dla zawodów technik elektronik i elektronik,

» dwie pracownie dla zawodu technik automatyk,

» pracownia dla zawodu technik energetyk.

Pracownie te są jednocześnie salami egzaminacyjnymi spełniającymi standardy UE w tym zakresie i posiadają upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach.

Ponadto znajdują się tu dwie sale dydaktyczne.

Zawody

W części warsztatowej uczniowie szkolą się w zawodach:

na poziomie technikum:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik automatyk,
 • technik energetyk,

oraz na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia:

 • elektryk,
 • elektronik,
 • elektromechanik.

Kadra

Nauczyciele uczący w zawodach oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają bogate doświadczenie zawodowe zdobyte wcześniej w różnych gałęziach przemysłu oraz usług związanych z naszym profilem nauczania.

Kierownikiem  Szkolenia Praktycznego,  odpowiedzialnym także za praktyki zawodowe uczniów oraz za techniczne przygotowanie egzaminów zawodowych jest  mgr inż. Cedro Michał