Psycholog

mgr  Jacek Woć


Kontakt:

tel. 41 36 80 559 wew. 109,

mail:  jacek.woc@ezse.pl, dziennik elektroniczny

Pokój nr  113 (pierwsze piętro)

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dodatkowa godzina

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

12:00 – 13:00

Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa – próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania” się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne.

Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.

Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.

KIEDY PSYCHOLOG MOŻE POMÓC?

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
 • Masz kłopoty rodzinne,
 • Chcesz porozmawiać o swoich problemach,
 • Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem,
 • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić
 • Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału
 • Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki
 • Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)
 • Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje
 • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu
 • Nie wiesz jakie studia wybrać i gdzie szukać pracy.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, 

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 proszę stosować się do poniższego regulaminu:

Regulamin korzystania z gabinetu psychologa w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego

 1. Preferowaną formą kontaktu z rodzicami, opiekunami jest rozmowa telefoniczna – 41 368 05 58 ww 109mailowa – jacek.woc@ezse.pl, bądź za pomocą aplikacji Messenger. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z konsultacji online lub z innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z psychologiem będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego, który dotyczy zarówno uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników szkoły jak i innych osób przebywających w gabinecie.
 2. W gabinecie jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
 3. Z bezpośredniej formy kontaktu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19.
 4. Rodzice / opiekunowie oraz osoby niezatrudnione w placówce podczas konsultacji w gabinecie psychologa zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, używając maseczek .
 5. W gabinecie należy używać płynu do dezynfekcji rąk
 6. Konsultacje odbywają się w odstępach wynoszących 10 min. – czas ten zostaje przeznaczony na dezynfekcję. Każda konsultacja może trwać maksymalnie 35 minut. Każdorazowo – po zakończonej konsultacji – pomieszczenie, jest dezynfekowane i wietrzone zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.
 7. W trakcie kontaktu między psychologiem a uczniem / rodzicem / nauczycielem bądź inną osobą, utrzymywany jest możliwie jak największy – tj. 2 metrowy dystans.
 8. Terminy na spotkanie osobiste z psychologiem należy umawiać w formie telefonicznej lub mailowo .
 9. W nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji sprawy są traktowane priorytetowo