Samorząd Uczniowski

SU W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022:

PRZEWODNICZĄCY: Karol Jończyk kl. 3G

ZASTĘPCY:

 • Patrycja Stępień kl. 2C
 • Dominik Gawęcki kl. 3D

 CZŁONKOWIE:

 – Bartosz Świtalski kl. 3B
 – Jakub Piasecki kl. 3Dg
–  Oskar Stachowicz kl. 2D
–  Jakub Przeniosło kl. 3G

OPIEKUNOWIE: Dorota Adamczyk, Ewa Jakubowska, Tomasz Scendo.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SU:

 • Kiermasz używanych podręczników zorganizowany w dn. 10 i 11 IX 2019r.
 • Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci polskich mieszkających w Białorusi-

            wrzesień 2019.

 • Integracja klas pierwszych– 30 IX 2019r.
 • Wybory przewodniczącego SU- październik 2019.
 • Wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce- 27 XI 2019r.

Radnym został uczeń kl. 3G Karol Gajek.

 • Akcja Bluzy dla „Elektryka”- listopad- grudzień 2019.
 • Mikołajki w „Elektryku” i „Mikołajkowy Mam Talent”- 6 XII 2019r.
 • „Kawiarenki Obywatelskie”- cykl spotkań dla młodzieży w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Homo Politicus”- grudzień 2019- styczeń 2020.
 • Akcja Kartka „Niepytajka”– przyznawana co miesiąc, indywidualnie, uczniom za 100% frekwencję.
 • Wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- czerwiec‘20 (w szkole ponadgimnazjalnej- Paweł Kwiatkowski z kl. 3A ze średnią ocen 5,80, w szkole ponadpodstawowej– Aleksander Ziembicki z kl. 1C ze średnią 5,42).