Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024

PRZEWODNICZĄCY: Jagodziński Bartosz kl. 4C
ZASTĘPCA: Łaskawski Aleksander kl. 2B
CZŁONKOWIE:
Cacek Magdalena kl. 2D
Kołodziej Bartłomiej kl. 3B
Kozłowski Maksymilian kl. 4C
Stachowicz Oskar kl. 4D
Stępień Patrycja kl. 4C
Szymkiewicz Jan kl. 4B

OPIEKUNOWIE: Dorota Adamczyk, Ewa Jakubowska, Tomasz Scendo

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Działanie zrealizowane przez SU w roku szkolnym 2021/ 2022:

Kiermasz używanych podręczników– w okresie od 8- 17.09.2021r. Wybory przewodniczącego SU- głosowanie odbyło się w ramach godzin wychowawczych w dniach od 29.09.- 1.10.’21r. Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie ZSE- oddano łącznie 799 głosów. Spośród 6 kandydatów, najwięcej głosów uzyskali: Karol Jończyk kl. 3G- 204 głosyPatrycja Stępień kl. 2C- 176 głosówDominik Gawęcki kl. 3D- 153 […]