Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Władysław Zaucha

Nauczyciel przedmiotów zawodowych i matematyki.


Wicedyrektor

mgr Małgorzata Paprocka-Woć

Nauczyciel przedmiotu język polski. Zajmuje się sprawami wychowawczo-pedagogicznymi, organizacją i przebiegiem matur.


Wicedyrektor

mgr inż. Elżbieta Miszczyk

Nauczyciel przedmiotów informatycznych. Odpowiada za kształcenie zawodowe, praktyki oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.