Rekrutacja – Internat

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach:

Podstawa prawna:
– Art.153 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz 59)
– Statut ZSE w Kielcach
Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych na rok 2023/2024:
– postępowanie rekrutacyjne: od 01.06.2023r. do 18.08.2023r.
– składanie dokumentów: od 01.06.2023r. do 18.08.2023r.
– podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Internatu:21.08.2023r. godz.13:00
– rekrutacja uzupełniająca: od 22.08.2023r. do 25.08.2023r.

Kandydaci, zainteresowani mieszkaniem w Internacie ZSE w Kielcach

Proszę zapoznać się z załączonym wzorem.
Wniosek należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres:

Internat ZSE
AL.1000-lecia PP 20
25-314 Kielce

lub przywieźć do Internatu i wrzucić do przygotowanej urny.

Ważne: trzeba wypełnić wszystkie strony wniosku (jeśli załącznik nie dotyczy sytuacji kandydata proszę napisać „nie dotyczy”, podpisać się i załączyć we wniosku).

 

Mieszkańcy zainteresowani przedłużeniem pobytu w Internacie ZSE w Kielcach

Deklaracje o przedłużeniu pobytu w Internacie- proszę wypełnić – przekazać formę papierową wychowawcy lub zrobić zdjęcie albo skan i przesłać wychowawcy, w nieprzekraczalnym terminie 16.06.2023 r. na adres mailowy wychowawcy grupy:
Gr.1 mgr Anna Grenda- Sykucka anna.grenda-sykucka@ezse.pl
Gr. 2 mgr Katarzyna Ożdzińska katarzyna.ozdzinska@ezse.pl
Gr. 3 mgr Ilona Kossakowska- Dębicka ilona.kossakowska-debicka@ezse.pl
Gr.4 mgr Agnieszka Mucharska-Pióro agnieszka.mucharska-pioro@ezse.pl
Gr. 5 mgr Jan Kwiecień jan.kwiecien@ezse.pl
Gr. 6 mgr Małgorzata Piłat malgorzata.pilat@ezse.pl 18

 

Umowa ZSE - Rodzic

21.08 KB 764 Downloads

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w Internacie ZSE

31 sierpnia 2022 roku – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w Internacie ZSE Rozpoczęcie roku i zakwaterowanie mieszkańców internatu odbędzie się 31 sierpnia według następującego harmonogramu: godz. 1500   spotkanie wychowawców z rodzicami dziewcząt klas pierwszych, kwaterowanie godz. 1600   spotkanie wychowawców z rodzicami chłopców klas pierwszych, kwaterowanie godz. 1700   kwaterowanie pozostałych wychowanków Wychowankowie zobowiązani są do przywiezienia […]