Rekrutacja – Internat

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach:

Podstawa prawna:

– Art.153 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)

– Statut ZSE w Kielcach

Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych na rok szkolny 2021/2022:

  • postępowanie rekrutacyjne: od 01.06.2021r. do 26.08.2021r.
  • składanie dokumentów: od 01.06.2021r. do 20.08.2021r. do godz. 9:00
  • podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do internatu: 27.08.2021r. o godz. 13:00
  • rekrutacja uzupełniająca: od 27.08.2021r. do 31.08.2021r.

KANDYDACI, zainteresowani mieszkaniem w Internacie ZSE w Kielcach

  1. Warto zapoznać się załączonym wzorem
  2. Wniosek trzeba wydrukować, wypełnić i wysłać na adres:

Internat ZSE
Al.1000-lecia PP 20
25-314 Kielce

bądź przywieźć do Internatu i wrzucić do przygotowanej urny.

WAŻNE: trzeba wypełnić wszystkie strony wniosku (jeśli któryś załącznik nie dotyczy sytuacji kandydata proszę napisać na nim „nie dotyczy”, podpisać się i załączyć do wniosku)

MIESZKAŃCY, zainteresowani przedłużeniem pobytu w Internacie ZSE w Kielcach J

  1. Deklarację o przedłużenie pobytu w Internacie – proszę wypełnić – przekazać formę papierową wychowawcy bądź zrobić zdjęcie albo skan i przesłać wychowawcy, w nieprzekraczalnym terminie 18.06.21r., na adres mailowy wychowawcy grupy:
Gr.1     p. Anna Grenda-Sykucka                      anna.grenda-sykucka@ezse.pl

Gr.2     p. Katarzyna Ożdzińska                        katarzyna.ozdzinska@ezse.pl

Gr.3     p. Aleksandra Gulewicz                        aleksandra.gulewicz@ezse.pl  

Gr.4     p. Agnieszka Mucharska-Pióro           agnieszka.mucharska-pioro@ezse.pl  

Gr.5     p. Jan Kwiecień                                      jan.kwiecien@ezse.pl  

Gr.6     p. Małgorzata Piłat                                malgorzata.pilat@ezse.pl

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach:

Podstawa prawna:

– Art.153 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)

– Statut ZSE w Kielcach

Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych na rok szkolny 2020/2021:

– postępowanie rekrutacyjne: od 01.06.2020r. do 26.08.2020r.

– składanie dokumentów: od 01.06.2020r. do 21.08.2020r. do godz. 9:00

– podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do internatu: 26.08.2020r. o godz. 13:00

– rekrutacja uzupełniająca: od 26.08.2020r. do 31.08.2020r.