Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Tytuł projektu: “Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Nr projektu: POWERVET-2015-1-PL01-KA102014874

Partnerzy:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach;
  2. Instytucja szkoleniowo-doradcza EUROMIND, Sewilla, Hiszpania;
  3. Szkoła Salezjańska San Pedro, Sewilla, Hiszpania;
  4. Zespół Szkół SAFA Ntra. Sra. de los Reyes, Sewilla, Hiszpania.

Czas trwania: 24 miesiące, dwie tury po 12 miesięcy każda,

Finansowanie: Program POWER wg zasad Erasmus+

Opis:

Projekt mobilności edukacyjnej zatytułowany: “Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” został przygotowany przez kilku nauczycieli szkoły, kierowanych przez anglistkę Bożenę Legenc, we współpracy z partnerami zagranicznymi którymi byli: instytucja szkoleniowo-doradcza EUROMIND mająca swą siedzibę w Sewilli i Ubedzie w Hiszpanii, szkoła Salezjańska San Pedro z Sewilli oraz Zespół Szkół SAFA Ntra. Sra. de los Reyes z Sewilli.

Projekt był realizowany przez okres 24 miesięcy w dwóch turach. W projekcie mobilności uczestniczyło w sumie 60 uczniów technikum z klas o profilu: technik energetyk, technik elektronik i technik informatyk. Uczniowie z klas o profilu technik energetyk i technik elektronik (2 grupy) odbyli szkolenia w Zespole Szkół SAFAw Sewilli. Grupa uczniów o profilu technik informatyk licząca 20 osób, szkoliła się w Szkole Salezjańskiej San Pedro w Sewilli. Dodatkowo uczniami w miejscu odbywania stażu opiekowało się po 2 nauczycieli z ZSE.

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności edukacji zawodowej i podniesienie oferty edukacyjnej szkoły oraz wspieranie mobilności zawodowej młodzieży, podwyższenie ich umiejętności zawodowych, językowych i ich osobistego rozwoju.

Dzięki zagranicznym kursom zawodowym beneficjenci nie tylko mieli okazję uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zaznajomić się z nowinkami technicznymi, pogłębić znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz poznać realia międzynarodowego rynku pracy. Dodatkowo, zapoznali się oni z dziedzictwem kulturowym Hiszpanii.

Wszyscy beneficjenci wysłani na kursy do Hiszpanii odbyli szkolenia przygotowujące do wyjazdu (pisanie CV w języku angielskim, szkolenie kulturowe, szkolenie pedagogiczne z i BHP). Na szkoleniu zagranicznym uczniowie byli monitorowani przez przedstawicieli instytucji partnerskiej oraz opiekunów- nauczycieli języka i przedmiotów zawodowych z własnej szkoły. Beneficjenci projektu zdobyli doświadczenie zawodowe potwierdzone certyfikatami uczestnictwa w projekcie oraz certyfikatem Europass- Mobilność z elementami międzynarodowego dokumentem ECVET. Udział w projekcie zmotywował uczniów do nauki a wyjazd na staż zagraniczny zwiększył ich konkurencyjność na rynku pracy w przyszłości i pozostawił niezapomniane wrażenia.

Po przeprowadzeniu każdej tury mobilności ZSE wdrożył działania upowszechniające które promowały mobilność zawodową uczniów szkoły, między innymi : wystawa, prezentacja rezultatów na Radzie Pedagogicznej, w lokalnych mediach i podczas Targów Edukacyjnych w Kielcach. Poprzez wprowadzenie do szkoły zagranicznych kursów zawodowych Zespół Szkół Elektrycznych chciałby wyróżnić naszą ofertę szkoleniową, prezentując się jako nowoczesna placówka otwarta na świat. Dzięki temu projektowi ZSE zacieśniła współpracę z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi z którymi chcemy w przyszłości współpracować.

Prezentacja projektu

1.73 MB 12 Downloads

Project Final Report

3.13 MB 5 Downloads

Final Report 2

998.75 KB 5 Downloads