• Rodzice_Slider

  INFORMACJA

Od dnia 14.09.2020r w gabinecie stomatologicznym  mieszczącym się w Przychodni Studenckiej w akademiku w  czasie zajęć lekcyjnych udzielane będą uczniom profilaktyczne świadczenia stomatologiczne gwarantowane Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami . Wizyty odbędą się zgodnie z ustalonym wcześniej z Dyrekcją szkoły harmonogramem.

Warunkiem udzielenia w/w świadczenia jest wyrażenie pisemnej   zgody na profilaktykę przez rodzica/opiekuna prawnego . Podpisane wcześniej zgody nadal obowiązują.

Dla rodziców, którzy takiej zgody wcześniej nie podpisali a są chętni na zapisanie dziecka na zabiegi profilaktyczne ,zgody dostępne będą  w sekretariacie szkoły  .

U każdego ucznia wchodzącego do gabinetu  będzie wykonywany bezdotykowy pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk.

Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udzielenie świadczeń profilaktycznych oraz pomiaru temperatury u swojego dziecka , zobowiązany jest poinformować o tym  lekarza dentystę w formie pisemnej (druk należy złożyć do sekretariatu szkoły .)

Jednocześnie informujemy o możliwości zapisania dziecka na leczenie lub zabezpieczenie bruzd zębów dobrej jakości materiałami bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

REJESTRACJA :

41-344-56-60

519-652-379

Na wizytę dziecko zgłasza się z podpisaną przez rodzica zgodą na leczenie pobraną w sekretariacie szkoły.

E-dziennik. Informacja dla rodziców.

Link prowadzący do filmu przestawiającego, jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika, to: https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

Link prowadzący do filmu przestawiającego, jak odzyskać zapomniane hasło, to:https://www.youtube.com/watch?v=ekbAbLu760Y

 

Informacja o wpłatach na Radę Rodziców

Wpłata na Radę Rodziców wynosi:
Klasy pierwsze 80,00zł, pozostałe 60,00zł. Wpłaty można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych
Kielce ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
55 1020 2629 0000 9202 0010 3341

Podkategorie

Dodatkowe informacje