Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Tytuł projektu: „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Strona Facebook projektuhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100083504015005

Numer projektu:  2021-1-PL01-KA122-SCH-000013632.

Partnerzy:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
  2. Instytucje szkoleniowe:

– EUROMIND, Sewilla, Hiszpania;

– GV Malta English Centre, St. Paul’s Bay, Malta;

– CULTURA E DINTORNI APS-ETS, Martina Franca, Włochy;

– EPICALTER HOLDINGS LTD, Limassol, Cypr;

– PORTUGUES  ET  CETERA, Lisboa, Portugalia;

– ESTUDIO  HISPANICO, Cadiz, Hiszpania

Czas trwania: 18 miesięcy

Finansowanie: program Erasmus+

Opis:

Zespół Szkół Elektrycznych obecnie przeprowadza projekt w ramach akcji KA1 mobilność kadry edukacji szkolnej skierowany do kadry szkoły i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.  W projekt bierze udział 21 beneficjentów, którzy uczestniczą w szkoleniach zagranicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe w obszarze językowym, metodycznym oraz zarządzania szkołą. Szkolenia zostały poprzedzone szkoleniem przedwyjazdowym przygotowującym do mobilności.

Cele projektu:

1.      Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych.

2.      Rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online.

3.      Wzmocnienie integracji europejskiej.

Rezultaty projektu:

            1.      Wzrost kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych.

2.      Udoskonalenie rozwiązań ekologicznych i metodycznych w edukacji (zwłaszcza nauczania online).

3.      Nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi w Europie.