Quiz Wiedzy o Patronie

W ramach obchodów Dnia Patrona w ZSE, 07 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w szkolnym quizie wiedzy „Ryszard Kaczorowski – sylwetka Patrona”. Tematyka konkursu obejmowała dzieciństwo i młodość R. Kaczorowskiego, jego działalność w czasie II wojny światowej oraz w pracach rządu emigracyjnego. Niezbędne okazały się też informacje dotyczące nadania honorowego obywatelstwa Kielc.

Nasz Patron to człowiek, który całe życie poświęcił dla wolnej, niepodległej Polski, dlatego staramy się, aby młodzież poznała jego życiorys i czuła się dumna, że uczęszcza do szkoły, która za Patrona ma tak zacnego Polaka.

Konkurs przeprowadzili nauczyciele historii: K. Ciszewska, T. Dymek, E. Jakubowska, T. Majkowski