Finał akcji „Plecak dla bezdomnego”


W dniach od 15 października do 30 listopada 2022r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „Plecak dla
bezdomnego” organizowanej przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu. To szlachetne przedsięwzięcie
polegało na zbiórce najbardziej potrzebnych artykułów dla bezdomnych ludzi i miało na celu wsparcie
potrzebujących w trudnym, ze względu na zimową aurę, czasie. Zebrane dary zostały dostarczone
przez naszych wolontariuszy do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Prezenty zostaną przekazane
bezdomnym podczas przedświątecznych spotkań.