Bieg Fair Play

W pierwszych tygodniach września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Biegu ,,Fair Play” zorganizowanym przez Polski Komitet Olimpijski, z okazji Światowego Dnia Fair Play. W tej inicjatywie wzięło udział ponad 800 uczniów naszej szkoły, którzy podczas lekcji wychowania fizycznego czynnie brali udział w/w akcji. 

Czytaj dalej


Mieszkańcy Kielc uczcili obrońców Westerplatte

7 września 1939 zakończyła się bohaterska obrona Westerplatte. Z 200 żołnierzy, którzy walczyli na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej 80-ciu pochodziło z terenów dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Z tej okazji 7 września odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Na początek była msza św. w intencji Westerplatczyków, której przewodniczył biskup Marian Florczyk. Potem poczty sztandarowe z kilkudziesięciu szkół udały […]

Czytaj dalej


I Obóz Wędrowny w Zakopanem

 50 osób z naszej szkoły wzięło udział w I Obozie Wędrownym w Zakopanem zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego.  Nasi uczniowie poznali piękno Tatrzańskiego  Parku Narodowego oraz historie z nim związane, przekazane przez panią przewodnik Katarzynę Michalik.             Wędrując po górach dotarliśmy na Rusinową Polanę, Morskie Oko, Dolinę Kościeliską, Pasmo Gubałówki, a także Nosal, Wielką Krokiew […]

Czytaj dalej


Wyprawka szkolna 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:1) słabowidzących,2) niesłyszących,3) słabosłyszących,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w […]

Czytaj dalej


Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w “ELEKTRYKU”

Klasy I Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 01.09.2022 (czwartek) na boisku szkolnym o godz.9:30  (w razie niepogody w salach), następnie uczniowie udadzą się na spotkania z wychowawcami w przydzielonych  salach szkolnych. Listy uczniów poszczególnych  klas wywieszone będą w na drzwiach wejściowych. Klasy II-IV Rok szkolny rozpocznie się o godz.9:30 w przydzielonych salach, gdzie na uczniów […]

Czytaj dalej


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w Internacie ZSE

31 sierpnia 2022 roku – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w Internacie ZSE Rozpoczęcie roku i zakwaterowanie mieszkańców internatu odbędzie się 31 sierpnia według następującego harmonogramu: godz. 1500   spotkanie wychowawców z rodzicami dziewcząt klas pierwszych, kwaterowanie godz. 1600   spotkanie wychowawców z rodzicami chłopców klas pierwszych, kwaterowanie godz. 1700   kwaterowanie pozostałych wychowanków Wychowankowie zobowiązani są do przywiezienia […]

Czytaj dalej