II KONKURS BÓBR MAP 2021

30 września 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr Map, który był adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kilka tysięcy uczniów z całej Polski rozwiązywało te same zadania w ciągu jednej godziny. Do konkursu z naszej szkoły przystąpiło 9 uczniów.

Nagrodą w tym konkursie jest wzięcie udziału w projekcie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – MAP, ważnej części Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 https://map.org.pl

Udział ten będzie realizowany poprzez zaproszenie do kółek projektu lub na obóz naukowo-treningowy projektu MAP, który odbędzie się nie później niż w marcu 2022 r. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie od 50 do 100 uczennic/uczniów najlepszych w konkursie. 

Zarówno sam konkurs, jak i udział w projekcie MAP, stanowią świetną okazję do uzupełnienia i rozwoju wiedzy oraz umiejętności informatycznych z perspektywy zdawania matury z informatyki i wyboru dalszego kształcenia na studiach o specjalnościach informatycznych.

Opiekunowie:

Tomasz Baron

Gustaw Gromek