Ogólnopolski Międzyszkolny Turniej Be. netbezpieczni w sieci 2023

29.03.2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Turnieju Be. netbezpieczni w sieci 2023 Fundacji Digital University. Quiz w Turnieju odbywał się w formie testu na MS Forms. 

Turniej Be.Net – Bezpieczni w sieci miał formę grywalizacji online. 

Udział w Turnieju to doskonałe narzędzie do realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły / wychowawcy w zakresie edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz kompetencji przyszłości. 

Uczniowie w interesujący sposób w formie grywalizacji utrwalili / zdobyli wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci i netykiety. 

Pytania w Turnieju dotyczyły zagadnień: 

 1. netykiety
 2. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci 
 3. ochrony przed wirusami, wiarygodności w sieci (prawda i fałsz
  w Internecie) 
 4. praw autorskich i plagiaryzmu
 5.  wirtualnej rzeczywistości 
 6. przeciwdziałania hejtowi i cyberprzemocy 
 7. higieny cyfrowej 
 8. gamingu 
 9. sztucznej inteligencji.  

Wyniki uzyskane przez uczniów zostaną podane 12.04.2023r. 
i przesłane do szkoły wraz z certyfikatami.

Koordynator Turnieju w naszej szkole: Tomasz Baron