Wyniki rekrutacji uczniów do projektu Nowa Perspektywa – Nowe Możliwości

W dniu 18.03.2024 Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji do projektu „Nowa perspektywa –Nowe możliwości” zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. Do rekrutacji przystąpiło 90 uczniów kształcących się w zawodach t. elektronik, t. elektryk, automatyk, t. energetyk w ZSE w Kielcach, którzy spełnili wymogi formalne określone w Regulaminie Rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych: