ZSE nawiązało współpracę z firmą EkoEnergia

Eksperci w zakresie energii odnawialnej pomogą w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Powstanie tam klasa patronacka pod kuratelą firmy EkoEnergia. W czwartek, 28 kwietnia w Kieleckim Parku Technologicznym oficjalnie ogłoszono współpracę.

Bogdan Wenta, prezydent Kielc obecny przy podpisaniu umowy podkreślał, że kieleckie szkoły coraz częściej współpracują z przedstawicielami biznesu. Władysław Zaucha, dyrektor kieleckiego „Elektryka” stwierdził, że dzięki współpracy młodzież będzie mogła poznać nowoczesne technologie, co rozszerzy perspektywy zawodowe absolwentów klasy o specjalności technik elektryk.

– Jest to nowość – na przykład fotowoltaika. W klasie jest 28 uczniów. Oni w kilkuosobowych grupach rotacyjnie będą przychodzili na praktyki. Również staże dla uczniów trzecich i czwartych klas będą w tej firmie – mówił Władysław Zaucha.

Łukasz Dziedzic, prezes EkoEnergii podkreślił, że dzięki takim działaniom również EkoEnergia będzie czerpała duże korzyści ze współpracy.

– Współpraca ze szkołami, z technikami jest dla EkoEnergii bardzo ważna, ponieważ daje nam możliwość pozyskania w przyszłości osób dobrze przygotowanych do pracy. Już na etapie praktyk możemy poznać ich cechy osobowości, ich kwalifikacje – tłumaczył Łukasz Dziedzic.

Firma planuje doposażyć pracownię w Zespole Szkół Elektrycznych, rozważa też przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom.