W dniu 25.04.2017r. odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric w ramach umowy współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach. Spotkanie zorganizowane było dla uczniów klasy patronackiej – 3G technik elektryk. W trakcie pierwszej części zajęć omówiono funkcje poszczególnych osób na budowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcję Kierownika Budowy. Omówiony został także plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Druga część zajęć była poświęcona instalacjom elektrycznym wykonywanym w nowo budowanych budynkach użyteczności publicznej przez Elstar Electric. Uczniowie pracowali z dokumentacją projektową budynku biurowego w Katowicach, w którym instalacje elektryczne wykonywało właśnie Przedsiębiorstwo Elstar Electric. Do wglądu były: plan koryt kablowych, plan instalacji oświetleniowej, a także plan siły i gniazd wtyczkowych. Oprócz dokumentacji projektowej uczniowie po raz kolejny zobaczyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu elektryka. Prowadzący przedstawił zdjęcia z montażu koryt kablowych, instalacji oświetlenia awaryjnego, układania przewodów w kanałach kablowych i prawidłowego ich oznaczania. Zajęcia ze strony szkoły przygotował mgr inż. Jacek Simlat.

W dniu 11.04.2017r. klasy 3G, 4F i 4G uczestniczyły w spotkaniu,  prowadzonym  przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric. Zespół Szkół Elektrycznych współpracuje z tym Pracodawcą już kolejny rok. Wartym przypomnienia jest fakt, iż w zeszłym roku szkolnym za tą właśnie współpracę nasza Szkoła została nagrodzona tytułem „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Spotkanie odbyło się w świetlicy szkolnej. Prowadzący przedstawił prezentację profilu działalności swojego przedsiębiorstwa oraz jego strukturę.

W dniu 11.04.2017r. odbyły się czterogodzinne warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric w ramach umowy współpracy, która jest kontynuacją umowy z zeszłego roku szkolnego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 3G – zawód technik elektryk, która jest tzw. klasą patronacką.  Spotkanie dotyczyło tematyki projektowania, budowy, zasad montażu, pomiarów, poprawnej eksploatacji rozdzielnic elektrycznych i praktycznych aspektów pracy w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Elstar Electric.

Umowa współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach została zawarta w dniu 31.03.2016r. Czas trwania umowy obowiązuje do 30.06.2019r, czyli na cały okres kształcenia klasy 1G (rocznik 2015), która została objęta patronatem firmy Enertel.

            Głównym założeniem umowy jest stała współpraca firmy ENERTEL i ZSE na rzecz rozwoju uczniów, zwiększenie ich kompetencji zawodowych, a co jest z tym związane również szans na rynku pracy. W treści umowy zawarte są zapisy mówiące m.in. o przeprowadzeniu przez firmę ENERTEL warsztatów oraz szkoleń dla uczniów naszej szkoły, a w szczególności dla klasy patronackiej.  

            W ramach podpisanej umowy firma ENERTEL zobowiązała się na comiesięczne przekazywanie darowizny na rzecz szkoły- w postaci finansowej lub sprzętu dydaktycznego z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów. Nabywane narzędzia, przyrządy i materiały przeznaczone są do wyposażania stanowisk egzaminacyjnych oraz pracowni, w których odbywa się kształcenie w zawodzie technik elektryk.

            Ponadto w ramach współpracy uczniowie ZSE mogą odbywać miesięczne praktyki zawodowe w firmie ENERTEL.

W dniu 21.12.2015r. odbyły się już drugie warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric. W spotkaniu podobnie jak wcześniej wzięli udział uczniowie klasy 3H – zawód technik elektryk. Zajęcia były całkowicie poświęcone instalacjom elektrycznym wykonywanym w nowo budowanych budynkach użyteczności publicznej przez Elstar Electric. Uczniowie pracowali z dokumentacją projektową budynku biurowego w Katowicach, w którym instalacje elektryczne wykonywało właśnie Przedsiębiorstwo Elstar Electric. Do wglądu były: plan koryt kablowych, plan instalacji oświetleniowej, a także plan siły i gniazd wtyczkowych.

W dniu 01.09.2015 r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Elektromontażowym Elstar Electric A. Bygar z siedzibą w Kielcach na ul. Batalionów Chłopskich 71, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Głównym założeniem umowy jest stałe współdziałanie Elstar Electric i Szkoły na rzecz rozwoju uczniów Szkoły oraz zwiększenie ich kompetencji zawodowych, a co za tym idzie szans na rynku pracy.

Dodatkowe informacje