• Slider_szkola

KH-KIPPER jest wiodącym w Polsce producentem zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC.

Firma produkuje także urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy, zajmuje się sprzedażą, montażem i serwisem żurawi samochodowych, systemów hydrauliki siłowej oraz urządzeń hakowych innych producentów. Bogata oferta firmy obejmuje różnorodną gamę specjalistycznych produktów przeznaczonych dla branży budowlanej, energetycznej, komunalnej, wydobywczej czy rolnictwa.

https://www.youtube.com/watch?v=4QgHLm-WUj0

8 czerwca 2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas Dnia Otwartego ZSE, dyrektor Władysław Zaucha podpisał  porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą KH – KIPPER reprezentowaną przez pana Andrzeja Kamionkę, Prezesa Zarządu. KH-KIPPER jest wiodącym w Polsce producentem zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC.  W zakładach firmy powstają od podstaw urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy. Firma zajmuje się również sprzedażą, montażem i serwisem żurawi samochodowych oraz systemów hydrauliki siłowej. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów przeznaczonych dla wielu  gałęzi przemysłu w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy, elektronicy i informatycy, czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych. Z tego względu zostało zawarte porozumienie, które  otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z tymi branżami.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w KH – KIPPER, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

8 czerwca 2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas Dnia Otwartego ZSE, dyrektor Władysław Zaucha podpisał  porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą ENERTEL S.A. reprezentowaną przez pana Karola Zawadzkiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. ENERTEL S.A. jest wiodącym, zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnokrajowym, dostarczycielem rozwiązań w szeroko rozumianej branży elektroenergetycznej.  Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną i elektroniczną.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce zawodowej i przemysłowej, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w ENERTEL S.A., jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

24.04 br. dyrektor szkoły Pan Władysław Zaucha podpisał - z reprezentującym AŚ w Kielcach dyrektorem płk dr Krzysztofem Czekajem - porozumienie o współpracy ,w ramach której młodzież ,,Elektryka'' będzie mogła aktywnie uczestniczyć w programie   profilaktyczno-edukacyjnym.

 Główne cele zajęć, w czasie których młodzież będzie mogła spotkać się z osadzonymi,  to podnoszenie świadomości prawnej społeczności szkolnej,upowszechnianie wiedzy prawnej,nabywanie umiejętności stosowania prawa, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich,rozwijanie  kluczowych kompetencji młodzieży niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim,zgodnie z obowiązującymi normami ,zasadami i przepisami prawa.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli wicedyrektor Małgorzata Paprocka-Woć,odpowiedzialna za sprawy wychowawcze, Pan psycholog Jacek Woć -  koordynator programu z ramienia szkoły oraz Pani Kapitan Anna Pyszniak  odpowiedzialna za realizację założonych celów z ramienia AŚ.

16 marca 2018 w Lublinie podczas lubelskich Targów Edukacyjnych dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy PGE Dystrybucja SA, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Otwiera ono możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną. Podpisane przez Wojciecha Lutka, prezesa PGE Dystrybucja w obecności Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w PGE, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach jest największym i równocześnie najnowocześniejszym dostawcą ciepła sieciowego w województwie świętokrzyskim. I również ta firma podjęła współpracę z ZSE w ramach kształcenia dualnego. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 dwóch uczniów odbywa cotygodniowe zajęcia kształcenia praktycznego w jednym z działów MPEC.

www.mpec.kielce.pl

Od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 ośmiu uczniów naszej szkoły ma możliwość odbywania zajęć kształcenia praktycznego w ramach tzw. kształcenia dualnego w jedne z najprężniej działających firm naszego regionu. Zabudowy z logo KH-KIPPER jeżdżą na samochodach ciężarowych w najdalszych zakątkach świata - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy dalekiej Oceanii, a 2 zakłady produkcyjne k. Kielc posiadają moce na poziomie 1 500 sztuk rocznie.

Świetne wyniki biznesowe KH-KIPPER to bez wątpienia także zasługa efektywnej pracy zespołowej. W KH-KIPPER pracuje 500 osób zaangażowanych w takie obszary jak produkcja, sprzedaż i dostawy, rozwój produktów czy administracja. Firma oferuje uczniom, studentom i absolwentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, pracy letniej, dorywczej, weekendowej oraz zatrudnienia.

www.kh-kipper.pl

Dodatkowe informacje