• Slider_szkola

16 marca 2018 w Lublinie podczas lubelskich Targów Edukacyjnych dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy PGE Dystrybucja SA, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Otwiera ono możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną. Podpisane przez Wojciecha Lutka, prezesa PGE Dystrybucja w obecności Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w PGE, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach jest największym i równocześnie najnowocześniejszym dostawcą ciepła sieciowego w województwie świętokrzyskim. I również ta firma podjęła współpracę z ZSE w ramach kształcenia dualnego. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 dwóch uczniów odbywa cotygodniowe zajęcia kształcenia praktycznego w jednym z działów MPEC.

www.mpec.kielce.pl

Od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 ośmiu uczniów naszej szkoły ma możliwość odbywania zajęć kształcenia praktycznego w ramach tzw. kształcenia dualnego w jedne z najprężniej działających firm naszego regionu. Zabudowy z logo KH-KIPPER jeżdżą na samochodach ciężarowych w najdalszych zakątkach świata - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy dalekiej Oceanii, a 2 zakłady produkcyjne k. Kielc posiadają moce na poziomie 1 500 sztuk rocznie.

Świetne wyniki biznesowe KH-KIPPER to bez wątpienia także zasługa efektywnej pracy zespołowej. W KH-KIPPER pracuje 500 osób zaangażowanych w takie obszary jak produkcja, sprzedaż i dostawy, rozwój produktów czy administracja. Firma oferuje uczniom, studentom i absolwentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, pracy letniej, dorywczej, weekendowej oraz zatrudnienia.

www.kh-kipper.pl

Umowa współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach została zawarta w dniu 31.03.2016r. Czas trwania umowy obowiązuje do 30.06.2019r, czyli na cały okres kształcenia klasy 1G (rocznik 2015), która została objęta patronatem firmy Enertel.

            Głównym założeniem umowy jest stała współpraca firmy ENERTEL i ZSE na rzecz rozwoju uczniów, zwiększenie ich kompetencji zawodowych, a co jest z tym związane również szans na rynku pracy. W treści umowy zawarte są zapisy mówiące m.in. o przeprowadzeniu przez firmę ENERTEL warsztatów oraz szkoleń dla uczniów naszej szkoły, a w szczególności dla klasy patronackiej.  

            W ramach podpisanej umowy firma ENERTEL zobowiązała się na comiesięczne przekazywanie darowizny na rzecz szkoły- w postaci finansowej lub sprzętu dydaktycznego z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów. Nabywane narzędzia, przyrządy i materiały przeznaczone są do wyposażania stanowisk egzaminacyjnych oraz pracowni, w których odbywa się kształcenie w zawodzie technik elektryk.

            Ponadto w ramach współpracy uczniowie ZSE mogą odbywać miesięczne praktyki zawodowe oraz kształcenie praktyczne w systemi dualnym w firmie ENERTEL.

Dodatkowe informacje