Centrum Edukacji Medialnej ośrodkiem fachowej wiedzy i twórczej pracy uczniów Elektryka

W dniu 17. 02. 2023 r. klasa 1F Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach pod opieką Urszuli Jarocińskiej i Elizy Mazur odwiedziła po raz kolejny Centrum Edukacji Medialnej. Zagadnienia odnoszące się do podziału: prasy, rodzaju, tematyki przedstawiła uczniom Pani Jolanta Białek – główny specjalista Centrum Edukacji Medialnej. Pani objaśniła pojęcie słowa prasa, które jest określeniem dzienników, czasopism i “środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego” o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz w roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem.

Uczniowie otrzymali kartki oraz podzieleni zostali na 5 grup. Każda z grup pracowała nad podaniem przykładów tematów do swoich  artykułów prasowych. Proponowane przez uczniów tematy dotyczyły różnych zagadnień np.: 

1) Informacji remontu i rozbudowy

2) Sport: turnieje i obozy sportowe, siłownia 

3) Cykl rozmów o regionie świętokrzyskim ze znanymi osobami 

4) Artykuły interwencyjne – cmentarz dla zwierząt (psy, koty) i tak dalej. 

Grupy proponowały także tytuł dla swojej gazety największe uznanie zdobyło “Echo Elektryka”. Następnie nastąpił podział (uczniów) na działy: dziennikarski, reporterski, graficzny. Uczniowie zgłaszali się sami do poszczególnych działów. Ustaliliśmy, że uczniowie pod opieką nauczycieli przygotują tematy artykułów do swoich gazet w szkole, wybiorą program do gazety (graficy, składacze ), informatyk – grafik opracuje lejaut – logo, tytuł, szatę graficzną gazety. Po wykonaniu tych zadań spotykamy się ponownie z Panią Jolantą Białek tym razem w Zespole Szkół Elektrycznych. Pani osobiście sprawdzi i udzieli fachowej korekty czy uczniowie Elektryka sprostali powierzonemu zadaniu.

Wizyta w Centrum Edukacji Medialnej wzbogaciła wiedzę uczniów, pozwoliła spojrzeć na problemy związane z życiem szkoły i środowiska lokalnego, w którym żyją i funkcjonują na co dzień.

Urszula Jarocińska, Eliza Mazur