2023 – Rok Mikołaja Kopernika

W tym roku po raz czwarty obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. To święto jest wyrazem uznania dla dokonań wszystkich polskich naukowców. Jest obchodzone 19 lutego, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika.

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. 

Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich), gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.

Dla upamiętnienia postaci i dokonań wielkiego astronoma zachęcamy uczniów i nauczycieli Elektryka do wspólnego świętowania Dnia nauki Polskiej. Z tej okazji zapraszamy do rozwiązania dwóch krzyżówek przybliżających postać Mikołaja Kopernika.

Iwona Kłos, Izabela Kubicz i Michał Pałczyński

Krzyżówka_1

64.54 KB 19 Downloads

Krzyżówka_2

892.43 KB 13 Downloads